Zasady tłumaczenia questów

Informacje techniczne dla tłumaczy
Awatar użytkownika
Platine
WoWpoPolsku Team
WoWpoPolsku Team
Posty: 406

Zasady tłumaczenia questów

Post autor: Platine » 29 sty 2018, 8:54

Witam,
poniżej przedstawię wam zasady jakich musimy się trzymać tłumacząc questy:

0. Technicznie - tłumaczenie musi być jako jedna linia, zarówno tekstu, jak i znaków specjalnych. Nie wciskamy Enter w środku tłumaczenia (dodając kod nowej linii).

1. Nie tłumaczymy nazw własnych przedmiotów, osób czy miejsc w grze. Pozostawiamy je w wersji oryginalnej i piszemy z Dużej Litery. I starajmy się nie używać rodzajnika the lub a, chyba, że jest to całkowicie konieczne. W części Szczegóły można od tej zasady nieco odejść i użyć tłumaczenia nazwy własnej, ale tylko w przypadku, gdy tłumaczenie stanie się przez to bardziej zrozumiałe i przejrzyste.

Np.
EN. Go to Marshal Dughan in Goldshire and give him The Collector's Schedule.
PL. Udaj się do Marshala Dughana w Goldshire i oddaj mu The Collector's Schedule.

2. Wszelkie przemyślenia osób w grze (nie wypowiedzi) czy też opis czynności, które wykonują zapisujemy w nawiasach ostrych < i >

Np.
EN. <Ello looks at the letter...>
PL. <Ello patrzy na list...>

3. W opisach questów pojawiają się czasem specjalne znaki interpretowane przez silnik gry czy addonu, służące do przedstawienia aktualnej nazwy gracza, jego rasy czy klasy. Są to znaki:

$N lub $n --> YOUR_NAME - oznacza aktualną nazwę gracza w świecie Wow (np. Platine, Kalinkus)
$R lub $r --> YOUR_RACE - oznacza nazwę rasy gracza (np. Tauren, Orc)
$C lub $c --> YOUR_CLASS - oznacza nazwę klasy wojownika (np. Druid, Priest)
$B lub $b --> NEW_LINE - to specjalne oznaczenie przejścia tekstu do nowej linii na ekranie

rzadko spotyka się jeszcze jeden kod: $G lub $g oznaczający 'gender' czyli tekst wyświetlany w zależności od płci gracza. Zwykle występuje on w postaci: $Gboy:girl;. Więcej na ten temat w punkcie 4.

znaki żółte występują w tekstach angielskich, natomiast znaki przedstawione tu w kolorze aqua stosujemy w tekstach polskich. I nie dodajemy dodatkowych spacji przed czy za znacznikami - szczególnie NEW_LINE (bo po co one, skoro ma tu "złamać" linię tekstu). Dwa znaki nowej linii (bardzo często stosowane: $B$B) wpisujemy zaraz po sobie: NEW_LINENEW_LINE (można wpisać skrót: $B$B - platforma sama zamieni to na odpowiednie dla dodatku kody).

Np.
PL. Witaj młody YOUR_RACE, daleką drogę przebyłeś...
- zostanie to zamienione przez addon w czasie gry na:
Witaj młody krwawy elfie, daleką drogę przebyłeś...

I jeszcze małe usprawnienie w wersji dodatku od 70300.07
Kody YOUR_CLASS oraz YOUR_RACE tłumaczone są automatycznie w dodatku na odpowiednio Klasę (Łowca, Czarodziej, Mnich, Paladyn, Kapłan...) lub Rasę (Krasnolud, Goblin, Człowiek, Ork, Tauren...) gracza. Dodatek stara się też użyć odpowiedniego przypadku, w zależności od słów poprzedzających czy następujących po tym słowie. Czasem mu się to nie udaje i wychodzi coś w złym przypadku np. "... przynieś mi kilka z nich, szaman." zamiast "przynieś mi kilka z nich, szamanie." Dlatego można w tłumaczeniu wskazać dokładnie w jakim przypadku ma się pojawić nazwa klasy lub rasy. Wykonuje się to dodając do kodu YOUR_CLASS lub YOUR_RACE cyfrę oznaczającą wymagany przypadek:

EDIT - Na dniach będziemy rozszerzać liczbę przypadków do wszystkich 7 z języka polskiego. Dotychczas używaliśmy tylko 4 przypadków:

YOUR_CLASS1 - oznacza Mianownik (kto? co?)
Rycerz Śmierci, Łowca demonów, Druid, Łowca, Czarodziej, Mnich, Paladyn, Kapłan, Łotrzyk, Szaman, Czarnoksiężnik, Wojownik.

YOUR_CLASS4 - oznacza Biernik (kogo? co?)
rycerza śmierci, łowcę demonów, druida, łowcę, czarodzieja, mnicha, paladyna, kapłana, łotrzyka, szamana, czarnoksiężnika, wojownika.

YOUR_CLASS5 - oznacza Narzędnik (z kim? czym?)
rycerzem śmierci, łowcą demonów, druidem, łowcą, czarodziejem, mnichem, paladynem, kapłanem, łotrzykiem, szamanem, czarnoksiężnikiem, wojownikiem.

YOUR_CLASS7 - oznacza Wołacz (o!)
rycerzu śmierci, łowco, demonów, druidzie, łowco, czarodzieju, mnichu, paladynie, kapłanie, łotrzyku, szamanie, czarnoksiężniku, wojowniku.

YOUR_RACE1 - oznacza Mianownik
Krwawy Elf, Draenei, Krasnolud, Gnom, Goblin, Człowiek, Nocny Elf, Ork, Pandaren, Tauren, Troll, Nieumarły, Worgen.

YOUR_RACE4 - oznacza Biernik
krwawego elfa, draeneia, krasnoluda, gnoma, goblina, człowieka, nocnego elfa, orka, pandarena, taurena, trolla, nieumarłego, worgena.

YOUR_RACE5 - oznacza Narzędnik
krwawym elfem, draeneiem, krasnoludem, gnomem, goblinem, człowiekiem, nocnym elfem, orkiem, pandarenem, taurenem, trollem, nieumarłym, worgenem.

YOUR_RACE7 - oznacza Wołacz
krwawy elfie, draeneiu, krasnoludzie, gnomie, goblinie, człowieku, nocny elfie, orku, pandarenie, taurenie, trollu, nieumarły, worgenie.

4. Jeszcze sprawa form osobowych w tłumaczonych tekstach. Gracz może być albo płci męskiej czy żeńskiej i dlatego tekst powinien być także kierowany we właściwej formie (przybyłeś lub przybyłaś). W związku z tym w tłumaczeniu wprowadzamy dodatkowy kod YOUR_GENDER różnicujący tekst w zależności od płci gracza.
Kod YOUR_GENDER używamy w postaci:
YOUR_GENDER(forma-męska;forma-żeńska) np. YOUR_GENDER(młody;młoda)
Jeśli gracz jest płci męskiej - zostanie użyta pierwsza forma: młody ,
a jeśli jest płci żeńskiej - druga forma po średniku: młoda
Czyli poprzednie zdanie z przykładu:
Witaj młody krwawy elfie, daleką drogę przebyłeś... należałoby zapisać w tłumaczeniu tak:
Witaj YOUR_GENDER(młody;młoda) YOUR_RACE7, daleką drogę YOUR_GENDER(przybyłeś;przybyłaś).

5. Sprawa znaków separatorów tekstu. Znak cudzysłowia ", jak i znak apostrofu ' używane są zwykle jako znaki rozpoczynające i kończące wyrażenia tekstowe w większości językach programowania. A jak wiecie, tłumaczenie musi przejść przez różne bazy i systemy informatyczne na zasadzie importu i eksportu danych. Dlatego zalecam unikanie stosowania tych znaków w tłumaczeniach - szczególnie cudzysłowia " .

6. Jeszcze sprawa, o której niektórzy tłumacze zapominają - tłumaczenie tytułu questu (jeśli jest to oczywiście możliwe). Co prawda dodatek ma opcję włączenia lub wyłączenia tłumaczenia tytułu, ale są gracze, którzy to włączają i lubią czytać tytuł questu po polsku.

7. Bardzo często spotykam w tłumaczeniach błędne stawianie przecinka przed spójnikiem "i" lub "oraz". Jest to dość często stosowane w questach angielskich, ale raczej rzadko w języku polskim (np. "daj mu tę notatkę, i podążaj za jego instrukcjami"). Proszę na to zwracać uwagę. Natomiast bardzo często brakuje tych przecinków przed typowymi polskimi słówkami jak "że", "który", "choć", "ale", "gdy", "gdzie".

ODPOWIEDZ