World of Warcraft - po Polsku - Rejestracja

REGULAMIN FORUM

I. INFORMACJE OGÓLNE

ZABRANIA SIĘ TWORZENIA PRZEZ JEDNEGO UŻYTKOWNIKA WIELU KONT, ORAZ PODBIJANIA LICZBY POSTÓW, LUB ZABIERANIA GŁOSU W DYSKUSJI JAKO INNA OSOBA PRZEZ TEGO SAMEGO UŻYTKOWNIKA. OSOBY ZACHOWUJĄCE SIE W TEN SPOSÓB MUSZĄ LICZYĆ SIĘ Z TYM, IŻ ICH POSTY LUB KOMENTARZE ZOSTANĄ USUNIĘTE ! NIEDOPUSZCZALNE JEST UDZIELANIE OSOBOM TRZECIM DANYCH DO SWOJEGO INDYWIDUALNEGO PROFILU I KORZYSTANIE Z NICH

1. Dostęp do serwisu wowpopolsku.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na portalu oraz forum, zwani dalej Uczestnikami.

2. Uczestnik portalu serwisu wowpopolsku.pl publikuje swoje artykuły, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Nick użytkownika nie może być adresem żadnej strony ani zawierać wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne.

3. Zanim założysz nowy temat, zobacz czy już taki nie istnieje - używaj funkcji SZUKAJ.

4. Staraj się pisać tak, aby każdy rozumiał o co Ci chodzi. Wystrzegaj się literówek! Ukazują one nie tylko brak umiejętności pisania na klawiaturze, ale również niechlujstwa oraz braku szacunku wobec innych użytkowników forum. Jeśli chcesz coś poprawić lub dopisać, użyj przycisku edytuj, zamiast tworzyć nowy post.

5. Nie pisz wyłącznie DUŻYMI LITERAMI, nie formatuj niepotrzebnie czcionki.

6. Unikaj krótkich postów typu: „współczuje” czy „rozumiem cię!”. Uważane jest to za spam i nie jest mile widziane. Należy także unikać postów nie wnoszących nic do dyskusji.

7. W podpisie, jak i w postach, nie wolno umieszczać linków referencyjnych - np. do gier online czy stron o zarabianiu w Internecie.

8. Zakazuje się używania zwrotów ogólnie przyjętych jako zwroty wulgarne oraz umieszczania treści erotycznych.

9. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów/prac, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. W przypadku złamania tego punktu - ZBANOWANIE - BLOKADA KONTA I IP UŻYTKOWNIKA.

10. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy oraz administratorzy forum.

11. Zabrania się obrażania innych użytkowników bez tzw. klasy. Jednakże nawet obrażanie z "klasą" też ma pewne granice.

12. Nie ma obowiązku wypełniać wszystkich pól w profilu. Jeżeli jednak Użytkownik to uczyni, powinien pamiętać, że treści odpowiednio wypełnianych pól oraz treści przedstawiane na obrazkach: awatary, obrazek w podpisie - nie mogą być obraźliwe lub wulgarne.

13. Każde hasło powinno być skomplikowane i trudne do złamania. W uzasadnionych przypadkach, np. zapomnienia hasła, zgubienia go, itp. - Administrator Forum może zmienić hasło na nowe, wskazane na prośbę Użytkownika.

II. MASOWA KORESPONDENCJA

1. Rejestracja oznacza akceptację wysyłanych okresowo masowych korespondencji.

2. Masowa korespondencja może być rozesłana:

- okolicznościowo, np. święta, - w celach informacyjnych, - w celach reklamowych.

3. Rezygnacja z otrzymywania korespondencji jest możliwa tylko poprzez skasowanie konta.

III. UWAGI KOŃCOWE

1. W szczególnych przypadkach administratorzy zastrzegają sobie prawo do nie przestrzegania niektórych punktów tego regulaminu.

2. Osoba nie stosująca się do regulaminu, będzie karana ostrzeżeniami oraz banami.

3. Administratorzy Forum są autorami Regulaminu, mają prawo wprowadzana do niego zmian. Nie są jednak ponad Regulaminem, do zasad przez siebie wprowadzonych mają obowiązek się stosować, dając tym samym przykład dla wszystkich.

4. Ogłoszenia Administracji Forum, informacje o nowych Moderatorach, o zmianach w Regulaminie, o rozwiązaniach technicznych czy o wszelkich nowościach, które zaszły w serwisie wowpopolsku.pl publikowane są na forum w dziale Aktualności.

5. Administrator to też człowiek, nie bój się zadawać pytań, jeśli czegoś nie wiesz bądź nie rozumiesz. Jednak nieuzasadniona korespondencja na PW jest nie wskazana.

6. Kontakt z administracją forum PW: Gary i Platine.

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma BlizzNet z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6a/77 z adresem mailowym biuro(at)blizznet.pl, zwanym dalej Administratorem lub http://www.wowpopolsku.pl.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Email: biuro(at)blizznet.pl

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowy http://www.wowpopolsku.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

Do rejestracji konta niezbędne są dane email oraz imię lub nick. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia rejestracje konta. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

V. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:
a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.
– Rejestracja konta użytkownika.
– Kontaktu pomiędzy stronami.
b) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oraz zarządzanie aktywnością.
c) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
d) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail.
Ze względu na prawnie uzasadniony dane osobowe są przetwarzane również w celu:
a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
e) Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez http://www.wowpopolsku.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych http://www.wowpopolsku.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
c) Usunięcia danych.
d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.