Media

Tłumaczenie zadania w Map & Quest Log :
Obrazek

Tłumaczenie zadania podczas rozmowy z NPC (pobieranie zadania) :
Obrazek

Tłumaczenia tekstów GOSSIP podczas rozmowy z NPC :
Obrazek
Obrazek

Tłumaczenie dymków :
Obrazek

Tłumaczenie w oknie "gadające głowy" :
Obrazek

Tłumaczenia w Objective Tracker :
Obrazek

Integracja z dodatkiwm QuestGuru :
Obrazek

Integranja z dodatkiem Immersion :
Obrazek

Integracja z dodatkiem StoryLine :
Obrazek